Презентації

Створення єдиної системи екстреної медичної допомоги
Бідний В.Г. (Київ)

Опыт работы отделения политравмы - история развития
Барамія Н.М. (Київ)

Політравма – сучасна концепція надання хірургічної допомоги
Заруцький Я.Л. (Київ)

Проблема надання екстреної медичної допомоги при тяжкій поєднаній травмі на догоспітальному та госпітальному етапах
Рощін Г.Г., Близнюк М.Д., Крилюк В.О. (Київ)

Номенклатурная терминология
Гур’єв С.О., Березка М.І. (Київ)

Політравма в умовах промислового регіону
Гур’єв С.О., Березка М.І. (Київ)

Поєднана травма: аналіз помилок та тенденцій
Гетьман В.Г., Макаров А.В., Лінчевський О.В., Мясніков Д.В. (Київ)

Організаційно-тактичні питання лікування скелетної травми у постраждалих з полі травмою
Анкін М.Л. (Київ)

Сучасні аспекти інфузійної терапії при поєднаній травмі
Галушко О.А. (Київ)

Травматичний шок при політравмі
В.Д., Панасенко С.І., Кравченко С.П. (Полтава)

Концепция формирования синдрома полиорганной дисфункции у пострадавших в позднем периоде траматической болезни
Бойко В.В., Замятин П.Н., Крутько Е.Н., Мирошниченко Ю.И. (Харьков)

Сучасні погляди на розвиток опікової хвороби
Козинець Г.П. (Київ)

Закрита поєднана флотуюча травма грудей: еволюція проблеми хірургічного лікування дихальної недостатності, шоку і переломів
Бойко В.В., Голобородько М.К., Голобородько М.М. (Харків)

Пошкодження заочеревинного простору у постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою
Трутяк І.Р. (Львів)

Современные подходы к хирургическому лечению повреждений тазовой области у пострадавших с политравмой
Анкин Л.Н., Кукуруз Я.С., Бурлука В.В., Король С.А. (Киев).

Досвід надання допомоги потерпілим з множинними та поєднаними пошкодженнями в умовах спеціалізованого відділення політравми
Ринденко В.Г., Гільборг Г.Р., Ринденко С.В., Павленко А.Ю. (Харків).

Використання гемостатичних препаратів для зупинки кровотечі при травмах печінки
Крилюк В.О. (Київ)

Анализ превентивных систем фиксации костных отломков при эвакуации пострадавших санитарным колесным транспортом
Лакша А.М. (Киев)

Порівняльний аналіз ефективних методів металоостеосинтезу при відкритій та вогнепальній скелетній травмі
Кукуруз Я.С. (Київ)

Можливості малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу. Реалії і перспективи
Білінський П.І., Чаплинський В.П. (Київ)

Керований зовнішній остеосинтез при політравмі
Міренков К.В., Перцов В.І., Івахненко Д.С., Гацак В.С., Амро Т.А. (Запоріжжя)

Ризики виникнення летального результату перебігу травматичного процесу при відкритій травмі живота з пошкодженням печінки.
Рощін Г.Г., Гур’єв С.О., Шуригін О.Ю

Пошкодження брижі кишечника при травмі
Гур’єв С.О., Воробей І.О

Вплив гіпотермії та тривалості операційного втручання на результати лікування постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою
ЗАРУЦЬКИЙ Я.Л. ОЛІЙНИК Ю.М.

Малоинвазивные операции под контролем ультразвуковой диагностики в лечении больных с абсцессами печени
Тутченко Н.И. Светличный Э.В. (Киев)

Хірургія вісцеральної політравми - уроки історії, досягнення, перспективи.
М.К. Голобородько (Харків)

Опыт лечения и профилактики пареза кишечника в раннем послеоперационном периоде.
проф. Дубровин А.Г., проф. Белебезьев Г.И., Яковлева И.П., Поворознюк В.С., Гришин А.А., Сильченко М.И.